Uklanjanje ksantelazmi

Uklanjanje ksantelazmi

Svako od nas tokom života susretao se sa različitim ožiljcima, mladežima ili bradavicama na licu i telu. Sada uz pomoć novih kozmetičkih i tehnoloških dostignuća postoji jednostavan način da uklonite sve ono što narušava vaš estetski izgled ili zdravlje. Uz pomoć Plasma Pen metode uklanjamo sve benigne promene na koži.

Ime ksantelazma potiče od Grčke reči Xantos (što znači žuto) i Elasma (plak ili ploča). Ksantelazme su žućkaste naslage u obliku pločica, u nivou kože ili blago izdignute iznad kože, smeštene u unutrašnjim uglovima ili na donjim očnim kapcima. Mogu se javiti na sva četiri očna kapka. Imaju tendenciju rasta i međusobnog sjedinjavanja. Ne narušavaju funkciju očnog kapka ali se često sreće poza očnih kapaka (spušten kapak). Promene su mekane na dodir.

Ksantelazme predstavljaju benigno lokalizovano nakupljanje lipida i holesterola. Nekadа su ksantelazme vezane za povišene nivoe masnoća i holesterola u krvi, ali postoje i familijarne forme koje imaju uredan nalaz lipida u krvi, pa je kod njih najznačajniji genetski faktor. Mogu biti udružene sa hiperlipidemijom zbog dijabetesa, bilijarnom cirozom i aterosklerozom. Češće se javljaju kod žena. Predstavljaju značajan estetski problem.

Savetuje se pacijentima da nakon uklanjanja ksantelazm urade biohemijske analize lipida u krvi, radi eventualne korekcije i preventivnog delovanja na analizom dobijene vrednosti.